Názov projektu
"Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území"

Projekt implementuje Mesto Bardejov s cezhraničným partnerom Mestom Grybov a miestnym občianskym združením Náš Bardejov. Obe mestá spája bohatá história. Mesto Grybov leží na obchodnej trase, ktorá viedla z Bardejova do severného Poľska.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, zapísane do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstaUNESCO. Mesto Grybov je kráľovské mesto ležiace v Malopoľskom vojvodstve. Je to kultúrne a hospodárske centrum pre okolité vidiecke obce.

Centrá remesiel
Remeslá a tradície sú dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia. Spoločné prvky remeselného kumštu, krása výrobkov, ako aj samotní remeselníci, budú tvoriť základ centier tradičných remesiel, ktoré vzniknú v Bardejove a Grybove. Partneri disponujú dvoma pamiatkovo chránenými objektmi – národnými kultúrnymi pamiatkami. V Bardejove je to Františkánsky kláštor zo 14teho storočia a v Grybove budova bývalej telovýchovnej jednoty Sokol. V rámci projektu budú oba objekty dôkladne obnovené a zreštaurované. Vzniknú centrá remesiel pre šikovných remeselníkov žijúcich v pohraničnej oblasti. Priestor na prezentáciu dostanú remeslá typické pre Poľsko a Slovensko. Návštevníci centier si budú môcť remeslá aj vyskúšať.

Projekt podporí viacero spoločných propagačných podujatí. Vytvorenie komplexných kultúrnych produktov prispeje k rozvoju cestovného ruchu.

Projekt je Financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %) cez Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014–2020.